Boomkwekerij

CAO open teelten

Informatie van Groen Kennisnet


Bronnen CAO open teelten

Verzamelde informatie door redactie Groenweb

De nieuwe CAO heeft een looptijd van 24 maanden, dus van 1 juli 2010 t/m 30 juni 2012. Op de site Salaris-informatie.nl kunt u de loontabellen downloaden. Ook staat hier de volledige tekst van het eindbod. 

Werkgevers kunnen bij de CAO-Werkgevershelpdesk CAO-boekjes bestellen. Belt u hiervoor naar T 088 - 888 66 88.

Tot de CAO Open teelten behoren de volgende branches: akkerbouw, opengrondsgroenten, fruitteelt, bloembollenteelt en boomkwekerij). 

Kennisbank Arbeid
Wat komt er allemaal bij kijken om een goed personeelsbeleid te voeren? Hoe komt u aan goede medewerkers? Hoe behoudt u ze voor uw bedrijf? En hoe kunt u afscheid nemen van het personeel dat niet (meer) aan uw bedrijfsdoelstellingen voldoet? LTO Noord en het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen hebben de handen ineen geslagen en de Kennisbank Arbeid ontwikkeld. In de Kennisbank Arbeid kunt u snel en eenvoudig informatie vinden die uw vragen over de inzet van personeel en arbeid helpen beantwoorden. Klik hier om naar de Kennisbank arbeid te gaan.

Ontwikkelingen 1996 - 2007 schematisch weergegeven.

Informatie van derden:

LEI: boomkwekerij
ABN AMRO: Boomkwekerij ontwikkelingen(aug. 08) en brancherapport (mrt 08).

gerealiseerd door Leaderboard en Ontwerpwerk